ZEMANOVÁ, Lucie. Teplotní analýza plastového dílu metodou konečných prvků [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32181. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Aneta Zatočilová.
Uložit do Citace PRO