KOLÁŘ, Jakub. Analýza vlivu tepelných jevů na termofotovoltaický systém [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32185. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Lucie Šimonová.

Uložit do Citace PRO