NOVOTNÝ, Václav. Termomechanická spolehlivost pájených propojení v elektronice [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32186. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Šandera.

Uložit do Citace PRO