ŠTULÁK, Stanislav. Stanovení bodu tuhnutí elektrolytů s retardérem hoření kryoskopickou metodou [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32187. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Máca.

Uložit do Citace PRO