MIKULA, Martin. Termodiagnostika - dotykové a bezdotykové měření teploty [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32190. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Hammer.
Uložit do Citace PRO