PŘECECHTÍLEK, Pavel. Přesuvna elektromechanická [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32200. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO