JAKUBEC, Jakub. Design elektrické žehličky [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32206. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO