OSTRÝ, Josef. Naklápěcí a zdvihový mechanismus skladovacího zásobníku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32230. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO