DANOVIČ, Jakub. Eliminace degradačních procesů kovových tenkých vrstev [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32251. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Lucie Šimonová.
Uložit do Citace PRO