FARKAŠOVÁ, Petra. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců České Zbrojovky Uherský Brod [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32254. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO