TENORA, Jan. Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32258. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Viera Biolková.
Uložit do Citace PRO