FEJFAROVÁ, Eliška. Vymezení rozdílů mezi konsolidovanou účetní závěrkou sestavenou dle IFRS a dle českých účetních předpisů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3226. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michaela Beranová.

Uložit do Citace PRO