JANÍK, Lukáš. Návrh analogového sloupcového ukazatele [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32260. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Viera Biolková.
Uložit do Citace PRO