DOHNAL, Jiří. Ejektory, jejich konstrukce a využití [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Štigler.
Uložit do Citace PRO