ONDREJKA, Jan. Napjatostní, deformační a spolehlivostní analýza přední kompozitní nápravy lehokola [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32267. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.
Uložit do Citace PRO