ZÁVESKÝ, Zbyněk. Aplikace vysokorychlostních kamerových systémů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32274. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.
Uložit do Citace PRO