ČAPIČÍK, Martin. Seismická analýza čerpadla 200-QHD [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32282. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Lošák.

Uložit do Citace PRO