SAZIMA, Ondřej. Design interiérové reprosoustavy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3229. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miroslav Zvonek.
Uložit do Citace PRO