CHAMRAD, Jakub. POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM A LASEREM [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32292. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO