KRČÁLOVÁ, Petra. Kogenerace [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Petr Kracík.
Uložit do Citace PRO