CALETKA, Petr. Hodnocení funkčnosti větrací vyústky pro kabinu osobního vozu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32315. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Jedelský.
Uložit do Citace PRO