HORÁK, Stanislav. Návrh parního kotle na spalování hnědého uhlí, parametry páry 235 t/h, 14 MPa, 540°C [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32332. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.

Uložit do Citace PRO