SMELIK, Martin. Návrh informačního systému [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO