MALÝ, Martin. Kreativita, inovace a organizační kultura [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32353. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Emilie Franková.
Uložit do Citace PRO