ZAHRADNÍČEK, Pavel. Analýza ztráty integrity nádrže pomocí MKP [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32367. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Viktor Stuchlík.
Uložit do Citace PRO