MAJNUŠ, Ondřej. Návrh konkurenční strategie společnosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32376. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO