STRÁŽNICKÝ, Tadeáš. Návrh komunikační strategie pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32379. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO