BLAŽEK, Jan. Propagace IT internetového obchodu na sociálních sítích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Dvořák.
Uložit do Citace PRO