NOVOTNÁ, Vendula. Technická analýza vybraných akcií [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32389. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.
Uložit do Citace PRO