KNĚŽÍNEK, Michal. Návrh a využití automatického obchodního systému pro zhodnocení kapitálu podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32396. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO