SKLENÁŘ, Martin. Podnikatelský plán na založení dámské posilovny [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32404. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO