SEDLIAČKOVÁ, Michaela. Studie průběhu zakázky podnikem [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO