FIALA, Martin. Návrh rekonstrukce rozváděčů pro digitalizaci zdrojovny [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32408. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.

Uložit do Citace PRO