KOVÁŘOVÁ, Lucie. Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32416. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO