KOVÁŘOVÁ, Lucie. Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32416. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.

Uložit do Citace PRO