VYTLAČIL, Michal. Marketingová strategie pro rozvoj firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32423. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO