PAGÁČ, Aleš. Návary proti opotřebení [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32446. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO