REK, Tomáš. Studie průmyslových vozíků pro dopravu a manipulaci ve výrobě [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32459. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO