DRÁBEK, Michal. Životnost kuličkových šroubů při různém způsobu výroby a tepelného zpracování profilů valivých drah [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32466. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO