SCHOULA, Šimon. Sportovní úprava řazení sériového osobního automobilu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32470. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Milan Klapka.
Uložit do Citace PRO