MAJERČÍKOVÁ, Erika. Optimalizace technologie výroby plastového uzávěru tuby [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32484. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Kandus.

Uložit do Citace PRO