ŠETKA, Martin. Přívěs za traktor pro přepravu palivového dřeva a sypkého materiálu. Online, Diplomová práce, vedoucí Přemysl Pokorný. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32496. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO