KUDĚLA, Jan. Návrh horního nosníku dvousloupového regálového zakladače [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32498. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO