KAMENÁ, Denisa. Marketingový plán uvedení nového produktu na trh [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/325. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO