PŘICHYSTAL, Vít. Návrh scintilačního detektoru s jednou clonkou pro enviromentální elektronový rastrovací mikroskop [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32515. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Maxa.

Uložit do Citace PRO