PORUBAN, Milan. Analýza proudění plynů při čerpání vakua pro nově navržený scintilační detektor [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32516. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Maxa.
Uložit do Citace PRO