MALÉŘ, Kryštof. Sestavení fyzikálního modelu tepelného čerpadla vzduch-voda [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32523. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.
Uložit do Citace PRO