KUKAČKA, Radek. Výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32527. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Radek Vlach.
Uložit do Citace PRO