DLUGOŠ, Jozef. Výpočtové modelování dynamiky pístního kroužku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32559. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Novotný.
Uložit do Citace PRO