OPLUŠTIL, Aleš. Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32563. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Tomáš Kubela.
Uložit do Citace PRO