STEJNÝ, Jiří. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3257. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO